Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

14.10THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-2.08%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,938,974
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
55,344,120
ราคาเปิด
14.30
วันก่อนหน้า
14.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.80 - 14.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.90 - 27.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.20 / 499,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.20 / 354,000