Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

0.95THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.07 (7.95%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16,508
ราคาเปิด
0.88
วันก่อนหน้า
0.88
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.86 - 0.97
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.56 - 1.87
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.86 / 35,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.95 / 27,000