Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

0.80THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.02 (2.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
24,774
ราคาเปิด
0.78
วันก่อนหน้า
0.78
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.75 - 0.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.56 - 1.81
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.80 / 1,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.81 / 10,000