Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

1.92THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.01 (0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
765,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,451,565
ราคาเปิด
1.91
วันก่อนหน้า
1.91
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.87 - 1.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.61 - 1.99
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.88 / 87,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.92 / 28,200