Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

16.80THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.60 (3.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,480,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
41,136,960
ราคาเปิด
16.40
วันก่อนหน้า
16.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
16.20 - 16.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.10 - 27.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16.80 / 74,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16.90 / 187,300