Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

4.98THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (2.05%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,522,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
37,620,706
ราคาเปิด
4.92
วันก่อนหน้า
4.88
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.80 - 5.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.78 - 6.85
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.98 / 25,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.00 / 12,000