Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

17.20THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
17.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.90 - 27.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17.20 / 3,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17.10 / 11,000