Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

7.05THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,053,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
86,144,700
ราคาเปิด
7.10
วันก่อนหน้า
7.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.00 - 7.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.78 - 8.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.05 / 69,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.10 / 51,200