Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

1.23THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-1.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
77,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
95,880
ราคาเปิด
1.25
วันก่อนหน้า
1.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.22 - 1.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.56 - 1.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.22 / 10,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.23 / 200