Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

18.90THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+4.10 (27.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
85,815,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,508,008,080
ราคาเปิด
15.20
วันก่อนหน้า
14.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.20 - 19.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.61 - 19.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18.90 / 73,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19.00 / 996,400