Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

1.20THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.04 (-3.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16,069
ราคาเปิด
1.27
วันก่อนหน้า
1.24
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.20 - 1.27
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.07 - 1.96
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.20 / 3,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.21 / 100