Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

6.80THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.55 (8.80%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,454,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
81,510,190
ราคาเปิด
6.20
วันก่อนหน้า
6.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.00 - 6.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.89 - 8.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.75 / 12,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.80 / 357,500