Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

0.81THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.01 (1.25%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
393
ราคาเปิด
0.78
วันก่อนหน้า
0.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.78 - 0.81
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.56 - 1.96
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.76 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.80 / 1,000