Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

0.74THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
4,006
ราคาเปิด
0.74
วันก่อนหน้า
0.74
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.74 - 0.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.56 - 1.57
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.74 / 10,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.75 / 54,600