Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

0.70THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.08 (-10.26%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
78,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
58,924
ราคาเปิด
0.80
วันก่อนหน้า
0.78
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.68 - 0.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.56 - 1.96
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.79 / 9,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.70 / 28,100