Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET: AS

19.90THB
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (1.02%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,439,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
126,983,000
ราคาเปิด
19.90
วันก่อนหน้า
19.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.40 - 20.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.98 - 21.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19.90 / 148,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20.00 / 293,200