Investor Relations

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายปีติกร ปัตตะพงศ์

อีเมล์: ir@asiasoft.net

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 66 2769 8861
โทรสาร: 66 2717 4250

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้